ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660502
รหัส Smis 8 หลัก :
  43012009
รหัส Obec 6 หลัก :
  660502
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โคกคอนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khokkhonwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโคกคอน
ตำบล :
  โคกคอน
อำเภอ :
  ท่าบ่อ
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43110
โทรศัพท์ :
  0-4244-3070
โทรสาร :
  0-4244-3070
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  khokkhonvittayakom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตท่าบ่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกคอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 12:25:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


นายไพศาล พิลารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน