ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660504
รหัส Smis 8 หลัก :
  43012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  660504
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าบ่อพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thabopittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านป่าสัก
ตำบล :
  กองนาง
อำเภอ :
  ท่าบ่อ
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43110
โทรศัพท์ :
  0-4240-9022
โทรสาร :
  042409022
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2534
อีเมล์ :
  thabopit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตท่าบ่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กองนาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 21:01:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม


นายสมชัย การมาโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน