ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660506
รหัส Smis 8 หลัก :
  43012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  660506
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เดื่อวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Duawittayakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเสี่ยน
ตำบล :
  บ้านเดื่อ
อำเภอ :
  ท่าบ่อ
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43110
โทรศัพท์ :
  0-4244-5067
โทรสาร :
  042445168
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มีนาคม 2537
อีเมล์ :
  duawit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตท่าบ่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเดื่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 11:20:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร


นายราชันต์ ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน