ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660516
รหัส Smis 8 หลัก :
  43022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  660516
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปากสวยพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  paksuaipittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านปากสวย
ตำบล :
  วัดหลวง
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042414735
โทรสาร :
  42414735
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 มกราคม 2534
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิสัยสรเดช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10:12:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม


นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน