ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660518
รหัส Smis 8 หลัก :
  43022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  660518
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ร่มธรรมานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Romthammanusorn school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านต่างคำ
ตำบล :
  เหล่าต่างคำ
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042422973
โทรสาร :
  042422973
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2541
อีเมล์ :
  romthamschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พิสัยสรเดช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่าต่างคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:54:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์


นายพงษ์พร อินพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน