ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพานพร้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660525
รหัส Smis 8 หลัก :
  43012014
รหัส Obec 6 หลัก :
  660525
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พานพร้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  panpraow
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสพานทอง
ตำบล :
  พานพร้าว
อำเภอ :
  ศรีเชียงใหม่
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43130
โทรศัพท์ :
  0878675566
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  03/07/2503
อีเมล์ :
  panpraow@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:20:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพานพร้าว


นายคมสัน ชัยจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน