ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 6 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660526
รหัส Smis 8 หลัก :
  43012015
รหัส Obec 6 หลัก :
  660526
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระพุทธบาทวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prabuddhabatwitayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านไทรงาม
ตำบล :
  พระพุทธบาท
อำเภอ :
  ศรีเชียงใหม่
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43130
โทรศัพท์ :
  042014891
โทรสาร :
  042014891
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 มกราคม 2534
อีเมล์ :
  pwschoolhaha@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระพุทธบาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:05:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน