ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสังคมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660528
รหัส Smis 8 หลัก :
  43012017
รหัส Obec 6 หลัก :
  660528
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สังคมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sangkhomwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเจื้อง
ตำบล :
  แก้งไก่
อำเภอ :
  สังคม
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43160
โทรศัพท์ :
  0-4244-1266
โทรสาร :
  042441266
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 มกราคม 2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เทสรังสี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก้งไก่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 22:50:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสังคมวิทยา


นายวิษณุ อึ้งตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน