ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฝางพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660545
รหัส Smis 8 หลัก :
  43012020
รหัส Obec 6 หลัก :
  660545
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ฝางพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  FANGPITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านฝาง
ตำบล :
  บ้านฝาง
อำเภอ :
  สระใคร
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43100
โทรศัพท์ :
  042414909
โทรสาร :
  042414909
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กุมภาพันธ์ 2537
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตหนองคาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านฝาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:20:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนฝางพิทยาคม


นายอารมณ์ ศรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน