ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนาดีพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660547
รหัส Smis 8 หลัก :
  43022016
รหัส Obec 6 หลัก :
  660547
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นาดีพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nadeepittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนาดี
ตำบล :
  นาดี
อำเภอ :
  เฝ้าไร่
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042-414806
โทรสาร :
  042-414807
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2535
อีเมล์ :
  nadeepit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจพิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาดี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 11:19:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน