ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660549
รหัส Smis 8 หลัก :
  43022018
รหัส Obec 6 หลัก :
  660549
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พระบาทนาสิงห์พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prabatnasingpittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านนาสิงห์
ตำบล :
  พระบาทนาสิงห์
อำเภอ :
  รัตนวาปี
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042019507
โทรสาร :
  042019507
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2534
อีเมล์ :
  prabatpit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เบญจพิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระบาทนาสิงห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 11:11:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม


นายศุภกิต ถิ่นทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน