ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410013
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010027
รหัส Obec 6 หลัก :
  410013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หลักเมืองมหาสารคาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  lakmuang Mahasarakham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่      บ้าน
ตำบล :
  ตลาด
อำเภอ :
  เมืองมหาสารคาม
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44000
โทรศัพท์ :
  043711512
โทรสาร :
  043721024
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๓ มิถุนายน ๒๔๖๕
อีเมล์ :
  lm_sarakham@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เจริญราชเดช
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองมหาสารคาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:50:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม


นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน