ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410055
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010003
รหัส Obec 6 หลัก :
  410055
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโขงกุดหวาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhonggudwaiy school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโขงกุดหวาย
ตำบล :
  เกิ้ง
อำเภอ :
  เมืองมหาสารคาม
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 /05/2519
อีเมล์ :
  khongkutwai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกิ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโขงกุดหวายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน