ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410057
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010045
รหัส Obec 6 หลัก :
  410057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเลิงบ่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lerngbor School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านเลิงบ่อ
ตำบล :
  ลาดพัฒนา
อำเภอ :
  เมืองมหาสารคาม
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค.2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลาดพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 15:23:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ


นายสุเมธ มาศงามเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงบ่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน