ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410063
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  410063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khoanoynongsenghinlad school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเก่าน้อย
ตำบล :
  แวงน่าง
อำเภอ :
  เมืองมหาสารคาม
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44000
โทรศัพท์ :
  043029945
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แวงน่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:51:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด


นายวิเชียร ชากำนัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน