ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410118
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010145
รหัส Obec 6 หลัก :
  410118
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Srikosumwittayamittapab209
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคุ้มใต้
ตำบล :
  หัวขวาง
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  095-179-3184
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1กุมภาพันธ์ 2456
อีเมล์ :
  srigosum-school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 19:39:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209


นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน