ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410119
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010146
รหัส Obec 6 หลัก :
  410119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสังข์ทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansungthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านคุ้มสังข์
ตำบล :
  หัวขวาง
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-4376-1451
โทรสาร :
  043761451
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหัวขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 14:45:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสังข์ทอง


นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังข์ทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน