ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410120
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010147
รหัส Obec 6 หลัก :
  410120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนกลอยหนองยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donkloynongyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านดอนกลอย
ตำบล :
  หัวขวาง
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-4376-1802
โทรสาร :
  043761802
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/05/2477
อีเมล์ :
  khonsema@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2562 เวลา 06:18:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง


นายศาสตรา ปาสาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน