ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชคชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410121
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010148
รหัส Obec 6 หลัก :
  410121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโชคชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Chokchai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโชคชัย
ตำบล :
  หัวขวาง
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  043750304
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 เม.ย.2486
อีเมล์ :
  chokchaischool91@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หัวขวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 19:30:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโชคชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน