ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410124
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010128
รหัส Obec 6 หลัก :
  410124
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าเดื่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Tardeare
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านท่าเดื่อ
ตำบล :
  หนองบอน
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0872605864
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  phothiphat2503@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 15:21:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ


นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเดื่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน