ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410125
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010101
รหัส Obec 6 หลัก :
  410125
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแพงหนองเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Phaengnongnuea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านแพง
ตำบล :
  แพง
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  043776118
โทรสาร :
  043776118
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/02/2456
อีเมล์ :
  banphaengschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:54:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ


นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน