ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410126
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010102
รหัส Obec 6 หลัก :
  410126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Muangnoi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านม่วงน้อย
ตำบล :
  แพง
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-43776218, 0992097600
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/08/2484
อีเมล์ :
  muangnoi410126@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.แพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:37:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงน้อย



ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน