ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410127
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010103
รหัส Obec 6 หลัก :
  410127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองโกวิทยกิจ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongkowittayakit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองโก
ตำบล :
  แพง
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-43029788
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กุมภาพันธ์ 2476
อีเมล์ :
  nongko12345@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  342
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09:49:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ


นายสิรภพ สารโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโกวิทยกิจ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน