ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410129
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010125
รหัส Obec 6 หลัก :
  410129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlaopho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเหล่าโพธิ์
ตำบล :
  หนองกุงสวรรค์
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0898439219
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  ronglux2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกุงสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10.3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 12:30:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์


นายพิเชด มุลตะกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน