ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410130
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010129
รหัส Obec 6 หลัก :
  410130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanNongbonhouwnonglaowyaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองบอน
ตำบล :
  หนองบอน
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-4377-6138
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2465
อีเมล์ :
  bannongbonschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:48:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว


นายสมเกียรติ บูรภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน