ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 1 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410131
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010130
รหัส Obec 6 หลัก :
  410131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nongsang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านโนนสัง
ตำบล :
  หนองบอน
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  083-3670519
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ก.ย. 2478
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:30:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสัง


นางมยุรี โพธิแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน