ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410132
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010089
รหัส Obec 6 หลัก :
  410132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสระพังโนนสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Barnnorngsarpungnoensa-ard School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านหนองสระพัง
ตำบล :
  เขวาไร่
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-4302-9782
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 ตุลาคม 2474
อีเมล์ :
  sapangsaardschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขวาไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08:49:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน