ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโพน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410134
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010091
รหัส Obec 6 หลัก :
  410134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังโพน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangpon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวังโพน
ตำบล :
  เขวาไร่
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 ส.ค. 2477
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขวาไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10:45:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังโพน


นายไพฑูรย์ ชาปัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน