ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410136
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  410136
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankokklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านโคกกลาง
ตำบล :
  เขวาไร่
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-4302-9778
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/4/2464
อีเมล์ :
  thanatsettemi@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  343
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขวาไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09:51:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2