ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410139
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010106
รหัส Obec 6 หลัก :
  410139
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Muangyai Donnoi Wittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านม่วงใหญ่
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0883228322
โทรสาร :
  0-4375-0021
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 สิงหาคม 2477
อีเมล์ :
  nibg0804053355@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 22:07:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา


นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน