ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 1 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410140
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010107
รหัส Obec 6 หลัก :
  410140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนโพนงามโพนสวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonphonngamphonsawang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโพนงาม
ตำบล :
  โพนงาม
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-4399-6057
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/09/2464
อีเมล์ :
  Manoon.su@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพนงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:14:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง


ดร.ประชา แสนเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน