ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410142
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010123
รหัส Obec 6 หลัก :
  410142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หินแห่เสริมศิลป์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  hinhaesermsilp
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านโนนทัน
ตำบล :
  วังยาว
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0898637048
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/5/2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 14:24:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์


นายบุญเย็น โหว่สงคราม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน