ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังจาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410143
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  410143
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังจาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Wangchan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวังจาน
ตำบล :
  ดอนกลาง
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  0-4375-0113
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2489
อีเมล์ :
  wungjan@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:04:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังจาน


นายนายสิรภพ สารโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน