ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410144
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010099
รหัส Obec 6 หลัก :
  410144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนกลางนุกูลวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donklangnukulwit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดอนกลาง
ตำบล :
  ดอนกลาง
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-4399-7519
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์


นายสุวรรณ เจ็กนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน