ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทิพโสต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410145
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010100
รหัส Obec 6 หลัก :
  410145
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทิพโสต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Tipsot
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านทิพโสต
ตำบล :
  ดอนกลาง
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  099-4149897
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:32:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทิพโสต


นายนครินทร์ เจษฎารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทิพโสต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน