ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410147
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010126
รหัส Obec 6 หลัก :
  410147
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongsalanumtiangvittayakorn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านน้ำเที่ยง
ตำบล :
  หนองกุงสวรรค์
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-4370-6104
โทรสาร :
  043762913
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 สิงหาคม 2477
อีเมล์ :
  nongkungkorn@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแพงงามบอนสวรรค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกุงสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 22:01:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร


นายดำรงค์ ชะนะเพีย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน