ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410148
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010121
รหัส Obec 6 หลัก :
  410148
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบะหลวงหนองแวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN BALUANGNONGWANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองแวง
ตำบล :
  วังยาว
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0626077885
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2526
อีเมล์ :
  baluangschool.2526@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังยาวเขวาไร่ดอนกลาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังยาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 14:26:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง


นายกิจภูมิ บุญอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน