ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410149
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010096
รหัส Obec 6 หลัก :
  410149
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban khuan (khuansuksakhan)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเขื่อน
ตำบล :
  เขื่อน
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  081-3924385
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2465
อีเมล์ :
  salasasbancha@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:41:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)


นายสลักศรี สารศาสตร์บัญชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน