ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเนาว์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410150
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  410150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเนาว์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Non Nao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโนนตุ่น
ตำบล :
  เขื่อน
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  043764066
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2484
อีเมล์ :
  nonnao_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขื่อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 14:31:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเนาว์


นายนิกสันต์ กลางพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเนาว์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน