ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410152
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010109
รหัส Obec 6 หลัก :
  410152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวเรียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongbuarian
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองบัวเรียน
ตำบล :
  ยางท่าแจ้ง
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0868509620
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/08/2477
อีเมล์ :
  sumamal2555@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางท่าแจ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09:21:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน