ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผักหนอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410153
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010112
รหัส Obec 6 หลัก :
  410153
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผักหนอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpuknok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านผักหนอก
ตำบล :
  ยางน้อย
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-4399-4685
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  chanarong.janyawarakul@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 11:17:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผักหนอก


นายชาญณรงค์ จรรยาวรากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักหนอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน