ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 1 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410155
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010155
รหัส Obec 6 หลัก :
  410155
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแห่บริหารวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhaeboriharnwit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแห่ใต้
ตำบล :
  แห่ใต้
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-4376-1807
โทรสาร :
  043998033
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน พ.ศ.2465
อีเมล์ :
  haeboriharnwit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แห่ใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:19:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์


นายธนวัฒน์ เที่ยงภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน