ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนสันติ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410157
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010156
รหัส Obec 6 หลัก :
  410157
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนสันติ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donsanti
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านสันติสุข
ตำบล :
  แห่ใต้
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0934965115
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 ม.ค.2469
อีเมล์ :
  donsanti2561@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แห่ใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 15:20:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนสันติ


นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสันติ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน