ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410159
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010158
รหัส Obec 6 หลัก :
  410159
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONKUDKAOKUIKOK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านโนนสะอาดนาแค
ตำบล :
  แห่ใต้
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  089-8417756
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค 2485
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แห่ใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:58:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก


นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน