ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเป้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410160
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010115
รหัส Obec 6 หลัก :
  410160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าเป้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Papoa school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านป่าเป้า
ตำบล :
  ยางน้อย
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-4375-0024
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2516
อีเมล์ :
  papouschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 11:20:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าเป้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเป้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน