ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410163
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010086
รหัส Obec 6 หลัก :
  410163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก้งขิงแคง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kaeng Khing Khaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านขิงแคง
ตำบล :
  แก้งแก
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0857438110
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31/08/2477
อีเมล์ :
  kaengkhingkhaeng@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก้งแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 มิถุนายน 2562 เวลา 20:59:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง


นายสุทธิวัฒน์ เททะสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน