ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410164
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010087
รหัส Obec 6 หลัก :
  410164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGKUNGWANDEEPRACHASAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองกุงวันดี
ตำบล :
  แก้งแก
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  0-4376-9279
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:37:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์


นายสุนทร อามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน