ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวขัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410165
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010088
รหัส Obec 6 หลัก :
  410165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวขัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanHuakwua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหัวขัว
ตำบล :
  แก้งแก
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0-4375-0019
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มกราคม 2486
อีเมล์ :
  huakwua@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก้งแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  ๓ กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10:13:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวขัวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน