ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410167
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010151
รหัส Obec 6 หลัก :
  410167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแท่นโนนหนองคู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Taennonnoongkoo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแท่น
ตำบล :
  เหล่า
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  0812611899
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2511
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:13:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู


นายสฤษฎ์ น้อยนอนเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน