ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 1 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410168
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010152
รหัส Obec 6 หลัก :
  410168
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางสินไชย หนองหาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Yangsinchainonghad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านยางสินไชย
ตำบล :
  เหล่า
อำเภอ :
  โกสุมพิสัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2457
อีเมล์ :
  yangsinchai001@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเหล่าหนองเหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7.00 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.00 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2560 เวลา 07:33:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด


นายรุ่ง หนูปัทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน